Plan de apoyo a las políticas sociales

El Plan Metropolitano de Apoyo a las Políticas Sociales Municipales 2020-2023 está dotado con 30.000.000 €. Se enmarca en el desarrollo de los objetivos 1 y 2 del Acuerdo para el Gobierno del Área Metropolitana de Barcelona para el período 2019-2023.


El objetivo del Plan es apoyar las acciones e iniciativas municipales destinadas a la mejora de las condiciones y la calidad de vida de la ciudadanía del área metropolitana de Barcelona, reforzar la cohesión social y la convivencia y facilitar el acceso a un trabajo digno. De este modo, se pretende incrementar la ocupación efectiva y de calidad, considerando prioritarias a las personas más vulnerables con dificultades personales y económicas (jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, familias con todos los miembros en el paro y personas discapacitadas).

El Plan Metropolitano de Apoyo a las Políticas Sociales Municipales se despliega en treinta y cinco municipios, puesto que no incluye el de Barcelona.

El Plan se estructura en dos programas:

 • Programa Metropolitano de Dinamización del Mercado de Trabajo

?Líneas de trabajo:
Proyectos singulares
Orientación y formación
Emprendimiento
Planes de ocupación
Apoyo a la contratación para empresas y entidades

 • Programa Metropolitano de Fomento de la Cohesión Social

Líneas de trabajo:
Cohesión, convivencia y seguridad
Hogares vulnerables
Accesibilidad universal
Género e identidad
Garantía alimentaria

Documento del Pla suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 (catalán)

Asignaciones (cat)

La dotació econòmica del Pla es diversificarà inicialment d'acord amb els percentatges següents:

 • Mercat de treball: 80 %
 • Cohesió social: 20 %

Amb tot, els ajuntaments podran acordar sol·licitar la variació d'aquests coeficients, sense alterar l'import total de l'assignació.

Assignacions municipals 2020-2023 (€):
 

Municipi Programa metropolità de dinamització del mercat de treball Programa metropolità de foment de la cohesió social
Badalona  3.559.234,80  843.794,80
Badia del Vallès  336.935,52  89.818,92
Barberà del Vallès  500.043,52  127.984,04
Begues  89.961,88  32.030,28
Castellbisbal  185.351,48  54.350,20
Castelldefels  812.311,64  201.050,68
Cerdanyola del Vallès  737.261,32  183.489,92
Cervelló  137.277,16  43.101,44
Corbera de Llobregat  186.703,08  54.666,48
Cornellà de Llobregat  1.285.503,08  311.771,32
Esplugues de Llobregat  568.604,64  144.026,44
Gavà  662.485,48  165.993,32
L'Hospitalet de Llobregat  3.711.027,76  879.312,36
Molins de Rei  298.800,72  80.895,84
Montcada i Reixac  619.478,56  155.930,28
Montgat  192.199,28  55.952,52
Pallejà  155.005,64  47.249,68
La Palma de Cervellò  69.138,04  27.157,80
El Papiol  77.405,84  29.092,36
El Prat de Llobregat  958.478,12  235.251,76
Ripollet  696.473,04  173.945,96
Sant Adrià de Besòs  758.151,08  188.377,84
Sant Andreu de la Barca  415.682,72  108.244,72
Sant Boi de Llobregat  1.267.680,28  307.601,00
Sant Climent de Llobregat  68.908,40  27.104,04
Sant Cugat del Vallès  793.287,56  196.599,32
Sant Feliu de Llobregat  521.984,56  133.117,96
Sant Joan Despí  402.470,76  105.153,28
Sant Just Desvern  174.610,60  51.837,00
Sant Vicenç dels Horts  478.339,52  122.905,60
Santa Coloma de Cervelló  107.653,60  36.169,92
Santa Coloma de Gramenet  1.999.096,12  478.742,76
Tiana  105.106,76  35.574,00
Torrelles de Llobregat  97.931,00  33.895,00
Viladecans  969.416,44  237.811,16
TOTAL 24.000.000,00 6.000.000,00

Subir
Cálculo de las asignaciones (cat)

El Pla vol prioritzar el suport econòmic a les iniciatives municipals que, en el marc d'aquests dos programes de dinamització del mercat de treball i de foment de la cohesió social, millorin les condicions de vida de la ciutadania i afavoreixin les persones més vulnerables, mitjançant un treball cooperatiu, solidari i de col·laboració municipal amb el teixit socioeconòmic metropolità.

Amb les assignacions del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball es garantirà, prèviament al càlcul de les assignacions, un import fix de 30.000 euros per a cada ajuntament, repartit entre dues convocatòries.

Així mateix, amb les assignacions del Programa metropolità defoment de la cohesió social, es garantirà, prèviament al càlcul de les assignacions, un import mínim de 18.000 euros per a cada ajuntament, repartit entre dues convocatòries.

Les assignacions dels recursos, per programa i municipi, s'han fet aplicant una fórmula de distribució econòmica, d'acord amb els criteris següents:

 1. Índex d'atur ponderat per població.
 2. Renda bruta familiar disponible per habitant (aplicada de manera inversa).

La variable de l'índex d'atur municipal (població aturada/població activa) ponderat per població condicionarà el 80 % de l'assignació dels recursos, i la renda bruta familiar disponible (RBFD), el 20 %.

Per als càlculs es tindrà en compte la població metropolitana sense incloure-hi els habitants del municipi de Barcelona. Les dades de referència de les taxes municipals d'atur registrat són les publicades el mes de maig del 2019 i l'índex d'aplicació inversa basat en la RBFD per habitant és de l'any 2018.

 • Administració del pla

  El Consell Metropolità és l'òrgan competent per aprovar el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 i la distribució municipal de les assignacions econòmiques de cada un dels programes que l'integren. Així mateix, també aprova les bases d'execució de tots dos programes.

  No obstant això, per acord del Consell Metropolità, es delega en la Gerència de l'AMB l'activació de la convocatòria, l'aprovació, l'execució i la justificació dels projectes emmarcats en el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023. Així mateix, es faculta la Gerència per aprovar modificacions no substancials del Pla i de les seves bases reguladores per atendre les noves situacions emergents derivades de la crisi sanitària actual i dels seus efectes a curt i mitjà termini.

 • Convocatòries

  El Pla s'articula en dues convocatòries, una el 2020 i una altra el 2022, destinades a l'execució de projectes d'iniciativa municipal aprovats en el marc de les bases d'execució corresponents a cada programa.


Subir
Seguimiento (cat)

Inversiones y seguimiento


Subir
Hacer la solicitud (cat)

Subir