Mostra-ho al navegador
Estudis territorials
Segon semestre de 2023
Estudis territorials cap
$showIfExpired
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials

La Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris per als treballs de la mateixa Àrea i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.

Veure  
  Darrers estudis publicats  
IMG
Usos del sòl
Notícia 02.11.23
Mapa dels usos del sòl de l’àrea i la regió metropolitana de Barcelona de 2016
IMG
Dades metropolitanes
Notícia 09.11.23
Estadístiques territorials, demogràfiques, d’activitat econòmica i d’edificis i habitatges
IMG
Dades demogràfiques 2022
Notícia 24.11.23
Estadístiques del territori metropolità
IMG
Atur registrat
Notícia 07.12.23
Dades del 3r trimestre del 2023 a l'AMB
IMG
Renda a l'àrea metropolitana de Barcelona
Notícia 12.12.23
Dades del 2021 dels 36 municipis que formen part de l'AMB
IMG
Renda a la regió metropolitana de Barcelona
Notícia 15.12.23
Dades del 2021 dels 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Dades obertes
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Dades estadístiques
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Estudis metropolitans