Suport a les polítiques socials

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 està dotat amb 30.000.000 €. S'emmarca en el desenvolupament dels objectius 1 i 2 de l'Acord per al Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al període 2019-2023.


L'objectiu del Pla és donar suport a les accions i iniciatives municipals destinades a la millora de les condicions i la qualitat de vida de la ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, reforçar la cohesió social i la convivència i facilitar l'accés a un treball digne. D'aquesta manera, es vol que s'incrementi l'ocupació efectiva i de qualitat, considerant prioritàries les persones més vulnerables amb dificultats personals i econòmiques (joves, dones, aturats de llarga durada, famílies amb tots els membres a l'atur i persones discapacitades).

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals es desplega en trenta-cinc municipis, ja que no inclou el de Barcelona.

El Pla s'estructura en dos programes:

Programa metropolità de dinamització del mercat de treball
Línies de treball:
 1. Projectes singulars
 2. Orientació i formació
 3. Emprenedoria
 4. Plans d'ocupació
 5. Suport a la contractació per a empreses i entitats
Programa metropolità de foment de la cohesió social
Línies de treball:
 1. Cohesió, convivència i seguretat
 2. Llars vulnerables
 3. Accessibilitat universal
 4. Gènere i identitat
 5. Garantia alimentària

Consulta el nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

Assignacions

La dotació econòmica del Pla es diversificarà inicialment d'acord amb els percentatges següents:
 • Mercat de treball: 80 %
 • Cohesió social: 20 %
Amb tot, els ajuntaments podran acordar sol·licitar la variació d'aquests coeficients, sense alterar l'import total de l'assignació.

Assignacions municipals 2020-2023 (€)
Municipi Programa metropolità de dinamització del mercat de treball Programa metropolità de foment de la cohesió social
Badalona 3.559.234,81 843.794,81
Badia del Vallès 336.935,53 89.818,90 
Barberà del Vallès 500.043,52 127.984,04
Begues 89.961,88 32.030,30
Castellbisbal 185.351,48  54.350,22
Castelldefels 812.311,64  201.050,70
Cerdanyola del Vallès 737.261,31 183.489,90 
Cervelló 137.277,15 43.101,45
Corbera de Llobregat 186.703,10 54.666,48 
Cornellà de Llobregat 1.285.503,07 311.771,31
Esplugues de Llobregat 568.604,64 144.026,44
Gavà 662.485,47 165.993,33 
L'Hospitalet de Llobregat 3.711.027,76  879.312,38 
Molins de Rei 298.800,70 80.895,85 
Montcada i Reixac 619.478,57 155.930,28 
Montgat 192.199,28  55.952,51
Pallejà 155.005,64  47.249,69 
La Palma de Cervellò 69.138,03 27.157,79 
El Papiol 77.405,83  29.092,34 
El Prat de Llobregat 958.478,13  235.251,75 
Ripollet 696.473,03 173.945,98 
Sant Adrià de Besòs 758.151,09 188.377,84 
Sant Andreu de la Barca 415.682,70 108.244,71
Sant Boi de Llobregat 1.267.680,28  307.601,01
Sant Climent de Llobregat 68.908,39 27.104,06
Sant Cugat del Vallès 793.287,57 196.599,31
Sant Feliu de Llobregat 521.984,56  133.117,96 
Sant Joan Despí 402.470,77  105.153,29 
Sant Just Desvern 174.610,60  51.836,99
Sant Vicenç dels Horts 478.339,52 122.905,59
Santa Coloma de Cervelló 107.653,60  36.169,93 
Santa Coloma de Gramenet 1.999.096,12  478.742,75 
Tiana 105.106,76 35.574,00 
Torrelles de Llobregat 97.931,02  33.894,97 
Viladecans 969.416,46  237.811,17
TOTAL 24.000.000,00 6.000.000,00

Puja

Càlcul de les assignacions

El Pla vol prioritzar el suport econòmic a les iniciatives municipals que, en el marc d'aquests dos programes de dinamització del mercat de treball i de foment de la cohesió social, millorin les condicions de vida de la ciutadania i afavoreixin les persones més vulnerables, mitjançant un treball cooperatiu, solidari i de col·laboració municipal amb el teixit socioeconòmic metropolità.

Amb les assignacions del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball es garantirà, prèviament al càlcul de les assignacions, un import fix de 30.000 euros per a cada ajuntament, repartit entre dues convocatòries.

Així mateix, amb les assignacions del Programa metropolità defoment de la cohesió social, es garantirà, prèviament al càlcul de les assignacions, un import mínim de 18.000 euros per a cada ajuntament, repartit entre dues convocatòries.

Les assignacions dels recursos, per programa i municipi, s'han fet aplicant una fórmula de distribució econòmica, d'acord amb els criteris següents:
 1. Índex d'atur ponderat per població.
 2. Renda bruta familiar disponible per habitant (aplicada de manera inversa).
La variable de l'índex d'atur municipal (població aturada/població activa) ponderat per població condicionarà el 80 % de l'assignació dels recursos, i la renda bruta familiar disponible (RBFD), el 20 %.

Per als càlculs es tindrà en compte la població metropolitana sense incloure-hi els habitants del municipi de Barcelona. Les dades de referència de les taxes municipals d'atur registrat són les publicades el mes de maig del 2019 i l'índex d'aplicació inversa basat en la RBFD per habitant és de l'any 2018.
 • Administració del pla
  El Consell Metropolità és l'òrgan competent per aprovar el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 i la distribució municipal de les assignacions econòmiques de cada un dels programes que l'integren. Així mateix, també aprova les bases d'execució de tots dos programes.

  No obstant això, per acord del Consell Metropolità, es delega en la Gerència de l'AMB l'activació de la convocatòria, l'aprovació, l'execució i la justificació dels projectes emmarcats en el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.
 • Convocatòries
  El Pla s'articula en dues convocatòries, una el 2020 i una altra el 2022, destinades a l'execució de projectes d'iniciativa municipal aprovats en el marc de les bases d'execució corresponents a cada programa.

Puja

Seguiment

Inversions i seguiment

Puja

Fer la sol·licitud

Puja