PSG

El programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), dotat amb 15 milions d'euros, adreçat a realitzar inversions en espais fluvials metropolitans, recuperació de zones degradades i integració d'infraestructures.

Paisatges naturals i urbans (PSG)

Sobre el programa

La tradició metropolitana en el planejament i la gestió dels espais oberts ha estat pionera i exemplar. Partim d'una situació en la que, a més d'una infraestructura verda metropolitana diversa i valuosa, també disposem d'una experiència considerable en la seva gestió que ha estat àmpliament reconeguda.

Els paisatges naturals i urbans no s'han de considerar com dos realitats separades sinó com dos àmbits sinèrgics i complementaris. Es tracta d'uns actius que han d'interaccionar per tal que el territori metropolità es consolidi com un espai d'ús social o un centre econòmic amb una qualitat paisatgística i ambiental que sigui capaç de captar les millors oportunitats. Un centre d'activitat que permeti conservar i augmentar els espais públics metropolitans que fomentin la qualitat de vida de les persones, la salut i la equitat social.

Però per tal de conservar, millorar i recuperar aquests espais oberts metropolitans incrementant la seva resiliència front els factors derivats del canvi climàtic i d'aquells que vénen associats a la pròpia dinàmica de les activitats i serveis metropolitans es precisen una sèrie d'inversions, que s'estableixen en 15 milions d'euros al voltant de les següents línies d'actuació:
  • Inversions en els espais fluvials metropolitans del Llobregat i el Besòs.
  • Recuperació de zones degradades i resolució de problemes d'encaix entre les zones urbanes i el seu entorn natural.
  • Integració de les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins el paisatge metropolità.
  • Projectes de gestió forestal dels terrenys metropolitans amb alt risc d'incendi associats a valorització energètica i agropecuària dels residus.