Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB (informació publicada en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l'article 15.1.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Seguiment de les subvencions atorgades

Fitxer amb totes les subvencions del 2017 (Actualitzat a 30.06.2017)

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Pressupost 2017 Totalitat Conveni Òrgan Data
507/17 Centre d'informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) Col·laboració en el finançament per tal de desenvolupar i recolzar l'activitat del CIDOB i les accions i projectes d'interès compartit en l'àmbit competencial de l'AMB i de l'agenda global, en concret la planificació i gestió del territori, el medi ambient, l'habitatge, el transport, la mobilitat, el desenvolupament social i econòmic, la planificació estratègica i la governança metropolitana. 200.000€  200.000€  Àrea Internacional i Cooperació 31/12/2017 Junta de Govern 13/06/2017
1064/14 Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) Col·laboració en el finançament per al foment i suport als polígons d'activitat econòmica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 20.000,00€ 20.000,00€  Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2017 Junta de Govern  30/05/2017
1062/17 Fundació Fòrum Ambiental  Col·laboració en el finançament  per a la promoció d'iniciatives al voltant de l'ecoinnovació en els àmbits dels sectors agroalimentari i logístic. 12.600,00€ 12.600,00€  Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2017  Junta de Govern  30/05/2017
400/2017 Institut d'Economia de Barcelona (IEB) Col·laboració en el finançament de l'organització del congrés de la "International Transportation Economics Association (ITEA)" que es realitzarà els dies 19 i 23 de juny 2017. 5.000,00€ 5.000,00€ Àrea de Mobilitat i Transport 31/12/2017 Consell Metropolità 30/05/2017
504/17 Fundació Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) Col·laboració en el finançament d'activitats formatives, transferència i generació de coneixement, els intercanvis d'experiències i foment de la recerca d'escala internacional en l'àmbit de la governança metropolitana i la gestió de serveis metropolitans. 20.000,00€ 20.000,00€ Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2017 Junta de Govern 17/05/2017