Pagaments

Informació periòdica sobre el Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de l'AMB i organismes relacionats.L'indicador PMP (Període Mitjà de Pagament) mesura el període de pagament als proveïdors que presten servei a l'AMB. Segons la normativa vigent, aquest període no pot superar els 30 dies.

PMP del primer trimestre del 2019

Entitat Ràtio Operacions
Pagades
Ràtio Operacions
Pendents de Pagament
PMP
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11,36 9,05 10,74
AMB Informació i Serveis, S.A. 19,72 24,61 21,36
Consorci Defensa de la Conca del Riu Besòs 33,58 16,89 27,43
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 14,61 3,00 8,76
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 10,28 3,95 7,71
Institut Metropolità de Promoció del Sòl (IMPSOL) 33,56 25,69 32,66
Institut Metropolità del Taxi (IMET) 7,59 0,00 5,39
Transports de Barcelona S.A. 26,76 15,01 24,56
PMP Global a Proveïdors Trimestral 16,13