Apoyo a las políticas sociales

El Plan Metropolitano de Apoyo a las Políticas Sociales Municipales 2020-2023 está dotado con 30.000.000 €. Se enmarca en el desarrollo de los objetivos 1 y 2 del Acuerdo para el Gobierno del Área Metropolitana de Barcelona para el período 2019-2023.


El objetivo del Plan es apoyar las acciones e iniciativas municipales destinadas a la mejora de las condiciones y la calidad de vida de la ciudadanía del área metropolitana de Barcelona, reforzar la cohesión social y la convivencia y facilitar el acceso a un trabajo digno. De este modo, se pretende incrementar la ocupación efectiva y de calidad, considerando prioritarias a las personas más vulnerables con dificultades personales y económicas (jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, familias con todos los miembros en el paro y personas discapacitadas).

El Plan Metropolitano de Apoyo a las Políticas Sociales Municipales se despliega en treinta y cinco municipios, puesto que no incluye el de Barcelona.

El Plan se estructura en dos programas:

Programa Metropolitano de Dinamización del Mercado de Trabajo
Líneas de trabajo:
 1. Proyectos singulares
 2. Orientación y formación
 3. Emprendimiento
 4. Planes de ocupación
 5. Apoyo a la contratación para empresas y entidades
Programa Metropolitano de Fomento de la Cohesión Social
Líneas de trabajo:
 1. Cohesión, convivencia y seguridad
 2. Hogares vulnerables
 3. Accesibilidad universal
 4. Género e identidad
 5. Garantía alimentaria

Consulta el nuevo Plan metropolitano de Apoyo a la Políticas Sociales Municipales 2020-2023 (en catalán)

Asignaciones (cat)

La dotació econòmica del Pla es diversificarà inicialment d'acord amb els percentatges següents:
 • Mercat de treball: 80 %
 • Cohesió social: 20 %
Amb tot, els ajuntaments podran acordar sol·licitar la variació d'aquests coeficients, sense alterar l'import total de l'assignació.

Assignacions municipals 2020-2023 (€)
Municipi Programa metropolità de dinamització del mercat de treball Programa metropolità de foment de la cohesió social
Badalona 3.559.234,81 843.794,81
Badia del Vallès 336.935,53 89.818,90 
Barberà del Vallès 500.043,52 127.984,04
Begues 89.961,88 32.030,30
Castellbisbal 185.351,48  54.350,22
Castelldefels 812.311,64  201.050,70
Cerdanyola del Vallès 737.261,31 183.489,90 
Cervelló 137.277,15 43.101,45
Corbera de Llobregat 186.703,10 54.666,48 
Cornellà de Llobregat 1.285.503,07 311.771,31
Esplugues de Llobregat 568.604,64 144.026,44
Gavà 662.485,47 165.993,33 
L'Hospitalet de Llobregat 3.711.027,76  879.312,38 
Molins de Rei 298.800,70 80.895,85 
Montcada i Reixac 619.478,57 155.930,28 
Montgat 192.199,28  55.952,51
Pallejà 155.005,64  47.249,69 
La Palma de Cervellò 69.138,03 27.157,79 
El Papiol 77.405,83  29.092,34 
El Prat de Llobregat 958.478,13  235.251,75 
Ripollet 696.473,03 173.945,98 
Sant Adrià de Besòs 758.151,09 188.377,84 
Sant Andreu de la Barca 415.682,70 108.244,71
Sant Boi de Llobregat 1.267.680,28  307.601,01
Sant Climent de Llobregat 68.908,39 27.104,06
Sant Cugat del Vallès 793.287,57 196.599,31
Sant Feliu de Llobregat 521.984,56  133.117,96 
Sant Joan Despí 402.470,77  105.153,29 
Sant Just Desvern 174.610,60  51.836,99
Sant Vicenç dels Horts 478.339,52 122.905,59
Santa Coloma de Cervelló 107.653,60  36.169,93 
Santa Coloma de Gramenet 1.999.096,12  478.742,75 
Tiana 105.106,76 35.574,00 
Torrelles de Llobregat 97.931,02  33.894,97 
Viladecans 969.416,46  237.811,17
TOTAL 24.000.000,00 6.000.000,00

Subir

Cálculo de las asignaciones (cat)

El Pla vol prioritzar el suport econòmic a les iniciatives municipals que, en el marc d'aquests dos programes de dinamització del mercat de treball i de foment de la cohesió social, millorin les condicions de vida de la ciutadania i afavoreixin les persones més vulnerables, mitjançant un treball cooperatiu, solidari i de col·laboració municipal amb el teixit socioeconòmic metropolità.

Amb les assignacions del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball es garantirà, prèviament al càlcul de les assignacions, un import fix de 30.000 euros per a cada ajuntament, repartit entre dues convocatòries.

Així mateix, amb les assignacions del Programa metropolità defoment de la cohesió social, es garantirà, prèviament al càlcul de les assignacions, un import mínim de 18.000 euros per a cada ajuntament, repartit entre dues convocatòries.

Les assignacions dels recursos, per programa i municipi, s'han fet aplicant una fórmula de distribució econòmica, d'acord amb els criteris següents:
 1. Índex d'atur ponderat per població.
 2. Renda bruta familiar disponible per habitant (aplicada de manera inversa).
La variable de l'índex d'atur municipal (població aturada/població activa) ponderat per població condicionarà el 80 % de l'assignació dels recursos, i la renda bruta familiar disponible (RBFD), el 20 %.

Per als càlculs es tindrà en compte la població metropolitana sense incloure-hi els habitants del municipi de Barcelona. Les dades de referència de les taxes municipals d'atur registrat són les publicades el mes de maig del 2019 i l'índex d'aplicació inversa basat en la RBFD per habitant és de l'any 2018.
 • Administració del pla
  El Consell Metropolità és l'òrgan competent per aprovar el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 i la distribució municipal de les assignacions econòmiques de cada un dels programes que l'integren. Així mateix, també aprova les bases d'execució de tots dos programes.

  No obstant això, per acord del Consell Metropolità, es delega en la Gerència de l'AMB l'activació de la convocatòria, l'aprovació, l'execució i la justificació dels projectes emmarcats en el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.
 • Convocatòries
  El Pla s'articula en dues convocatòries, una el 2020 i una altra el 2022, destinades a l'execució de projectes d'iniciativa municipal aprovats en el marc de les bases d'execució corresponents a cada programa.

Subir

Seguimiento (cat)

Inversions i seguiment

Subir

Hacer la solicitud (cat)

Subir