Direct access:

AMB global search engine

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB (informació publicada en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l'article 15.1.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Seguiment de les subvencions atorgades

Fitxer amb totes les subvencions del 2017 (Actualitzat a 30.04.2017)

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Pressupost 2017 Totalitat Conveni Òrgan Data
600199/03 Consell Comarcal del Baix Llobregat Col·laboració en el finançament de les activitats del Servei de Control de Mosquits dins de la campanya de desinsectació 2017. 44.119,78€  44119,78€  Àrea d'Administració i Territori 31/12/2017 Junta de Govern 25/04/2017
463/17 Associació Innobaix, Agència d'Innovació Industrial i coneixement del Baix Llobregat Col·laboració en el finançament d'activitats de promoció de la innovació durant l'exercici 2017. 90.000,00€ 90.000,00€ Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2017 Junta de Govern 25/04/2017
524/17 Ajuntament de Viladecans Col·laboració per al finançament de les activitats de la trobada anual sobre la Innovació, la Indústria i el Desenvolupament econòmic i empresarial (IND+I) 20.000,00€ 20.000,00€ Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2017 Consell Metropolità  25/04/2017
306/17 Fundació Bosch i Gimpera Col·laboració en el finançament per a l'elaboració d'indicadors i avaluació expost de l'aplicació de l'AMB de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. 20.000,00€ 20.000,00€ Agència de Transparència 31/12/2017 Junta de Govern de l'AMB 28/03/2017
305/17 Universitat Pompeu Fabra Col·laboració en el finançament per a l'elaboració d'indicadors de publicitat activa, dret d'accés i retiment de comptes. 20.000,00€ 20.000,00€ Agència de Transparència 31/12/2017 Junta de Govern de l'AMB 28/03/2017

Subvencions AMB 2016