Direct access:

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB (informació publicada en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions a 30.06.2018

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
775/18 Fundació Carles Pi i Sunyer Col.laboració en el finançament del projecte "Banc de bones pràctiques" 10.000,00€            Àrea d'Administració i Territori 31/12/2018 Consell Metropolità  26/06/2018
639/18 Institut d'economia i empresa Igansi Villalonga Col.laboració en el finançament del projecte L'àmbit municipal de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani 15.000,00€ Àrea d'Administració i Territori 31/12/2018 Consell Metropolità AMB  26/06/2018
1001/18 Cruz Roja Española, Comitè Autonòmic Creu Roja a Catalunya Col.laboració en el finançament per a l'atenció urgent a les necessitats bàsiques- Ajudes Complementàries en l'alimentació a Gent Gran. 50.000,00€ Àrea d'Administració i Territori 31/12/2018 Junta de Govern de l'AMB 26/06/2018
900/18 Unió de Polígons Industrials de Catalunya Col·laboració en el finançament per al desenvolupament d'activitats d'associacionisme per la millora dels polígons d'activitat econòmica a l'Àrea metropolitana de Barcelona. 16.000,00€ Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2018 Junta de Govern de l'AMB 29/05/2018
875/18 Universitat Pompeu Fabra Col·laboració en el finançament per a la recerca relativa a la millora institucional dels sistemes de transparència i retiment de comptes.  20.000,00€ Agència de Transparència 31/12/2018 Junta de Govern de l'AMB 15/05/2018

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans