Direct access:

AMB global search engine

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB (informació publicada en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l'article 15.1.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Seguiment de les subvencions atorgades

Fitxer amb totes les subvencions del 2017 (Actualitzat a 28.02.2017)

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Pressupost 2017 Totalitat Conveni Òrgan Data
123/17
  
 Associació MedCities/MedCités  Col·laboració en el finançament per al funcionament de la Secretaria General de l'Associació i per a l'execució d'activitats internacionals a la mediterrània.  265.000,00€  265.000,00€   Àrea d'Internacional i Cooperació  31/12/2017 Junta de Govern de l'AMB 31/01/2017
48/17 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Col·laboració en el finançament per una prova pilot de promoció de l'ús de la bicicleta entre la comunitat universitària de la UAB 6.000,00€ 12.000,00€ Àrea de Mobilitat i Transport 31/12/2018 Consell Metropolità 31/01/2017
101/16 Programa de les Naciones Unides per al Desenvolupament (PNUD) Adhesió de l'AMB en el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) per al Projecte de Suport a les Comunitats d'Acollidad e refugiats Sirians al Líban. 30.000,00€ 30.000,00€ Àrea d'Internacional i Cooperació Prorrogable anualment Consell Metropolità 31/01/2017
2409/16 Associació per a la Promoció del Transport Públic Aportació per a promocionar i potenciar l'ús del transport públic durant els anys 2017 a 2020. 6.000,00€  24.000,00€ Àrea de Mobilitat i Transport 31/12/2020 Consell Metropolità 28/02/2017
402/17 Institut d'economia i empresa Ignasi Villalonga Col·laboració en el finançament del projecte "Programa d'activitats i bases per a la col·laboració entre els teixits productius i institucionals a les regions de l'Arc Mediterrani". 15.000,00€ 15.000,00€ Oficina Tècnica de Gerència Prorrogable anualment Junta de Govern de l'AMB 28/02/2017

Subvencions AMB 2016