Direct access:

AMB global search engine

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB (informació publicada en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l'article 15.1.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Seguiment de les subvencions atorgades

Fitxer amb totes les subvencions del 2017 (Actualitzat a 31.05.2017)

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Pressupost 2017 Totalitat Conveni Òrgan Data
1064/14 Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) Col·laboració en el finançament per al foment i suport als polígons d'activitat econòmica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 20.000,00€ 20.000,00€  Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2017 Junta de Govern  30/05/2017
1062/17 Fundació Fòrum Ambiental  Col·laboració en el finançament  per a la promoció d'iniciatives al voltant de l'ecoinnovació en els àmbits dels sectors agroalimentari i logístic. 12.600,00€ 12.600,00€  Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2017  Junta de Govern  30/05/2017
400/2017 Institut d'Economia de Barcelona (IEB) Col·laboració en el finançament de l'organització del congrés de la "International Transportation Economics Association (ITEA)" que es realitzarà els dies 19 i 23 de juny 2017. 5.000,00€ 5.000,00€ Àrea de Mobilitat i Transport 31/12/2017 Consell Metropolità 30/05/2017
504/17 Fundació Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) Col·laboració en el finançament d'activitats formatives, transferència i generació de coneixement, els intercanvis d'experiències i foment de la recerca d'escala internacional en l'àmbit de la governança metropolitana i la gestió de serveis metropolitans. 20.000,00€ 20.000,00€ Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2017 Junta de Govern 17/05/2017
600199/03 Consell Comarcal del Baix Llobregat Col·laboració en el finançament de les activitats del Servei de Control de Mosquits dins de la campanya de desinsectació 2017. 44.119,78€  44119,78€  Àrea d'Administració i Territori 31/12/2017 Junta de Govern 25/04/2017

Subvencions AMB 2016