Direct access:

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB (informació publicada en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions a 30.09.2018

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
1419/18 Arquitectura Sense Fronteres i Conselho de Maputo i Agència Metropolitana de Transports Col.laboració en el finançament del projecte "Gestió metropolitana de la mobilitat sostenible i inclusiva al Gran Maputo: contribucions a l'operativa de l'Agència de Transports Metropolitans" 151.871,62 €     Àrea d'Administració i TerritoriÀrea d'Internacional i Cooperació 2020 Consell Metropolità  25/09/2018
1401/18 Lesvos Solitary  Reciclatge a Lesbos: una estratègia per garantir els drets de les persones refugiades i els drets ambientals 76.640,00 € Àrea d'Internacional i Cooperació 2019 Consell Metropolità AMB  25/09/2018
1155/17 Federació de Serveis a la Ciutadania-CCOO Catalunya Prórroga per a l'any 2018 del Conveni signat amb la Federació de Serveis a la Ciutadania-CCOO Catalunya 27.406,15 € Àrea d'Administració i Territori 31/12/2018 Consell Metropolità AMB  25/09/2018
1155/17 Federació d'empleats dels serveis públics de la UGT de Catalunya (FeSP-UGT de Catalunya) Prórroga per a l'any 2018 del Conveni signat amb la Federació d'empleats dels serveis públics de la UGT de Catalunya 27.406,15 € Àrea d'Administració i Territori 31/12/2018 Consell Metropolità AMB  25/09/2018
1181/18 Comitè Català per als Refugiats Col·laboració en el finançament del projecte "Protecció i assistència bàsica a població resident a Síria" 70.000,00 € Àrea d'Internacional i Cooperació 2019 Consell Metropolità AMB  24/07/2018

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans