Pla especial de protecció forestal

00_Pla de Protecció Forestal
Terrasses agrícoles abandonades i ocupades per la pineda

Un pla especial de protecció de la franja forestal periurbana de la ciutat de Viladecans. La normativa va acompanyada d'estudis sobre les franges mínimes de les rieres i sobre la transformació de les terrasses agrícoles de murs en sec, ara ocupades per la pineda, i els possibles usos en relació amb l'urbà.

Superfície:
172,46 Ha
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Víctor Ténez (Coordinador Ordenació Urbanística AMB)
Equip redactor:
Lluís Rey i Lucia Vecchi (arquitectes - AMB), Ignasi Rincón (estudiant d'arquitectura - AMB)
Municipis:
Viladecans

Descripció

Objectius de la normativa:

  • Protegir la gea, la diversitat biològica, el paisatge i els processos ecològics essencials, tot garantint la conservació dels sistemes naturals i la seva evolució cap a estadis de major maduresa.
  • Establir un marc d'actuació per a totes les administracions públiques que exerceixen les seves competències en relació a aquest espai.
  • Protegir els elements d'interès geològic i adoptar mesures per tal d'evitar l'erosió i la degradació dels sòls.
  • Establir directrius per realitzar actuacions de reforestació i potenciar les comunitats vegetals autòctones.
  • Protegir de forma especial els ambients amb presència de comunitats naturals d'especial interès, com són les comunitats de ribera i els alzinars.
  • Protegir el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i cultural de l'espai. Ordenar l'ús públic i les activitats de lleure que es desenvolupen a l'espai, establint criteris generals per a l'articulació del parc forestal amb el sistema de parcs i jardins de la vora urbana de Viladecans.