Estudi urbanístic de Molins de Rei

Model per a la millora de l'estructura urbana
Model per a la millora de l'estructura urbana | G.Mur, R.Okafor, P.Ponsatí

L'estudi aporta una reflexió sobre el model urbà de la Vila que identifica la seva estructura o elements principals del sistema de zones verdes, equipaments i vialitat, així com les aportacions de les noves àrees de transformació.

Superfície:
380 Ha
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Equip redactor:
Gema Mur, Rhona Okafor i Pere Ponsatí (arquitectes - AMB), Lara Pérez i Bruguers Gallego (estudiants d'arquitectura - AMB)
Municipis:
Molins de Rei

Descripció

Estudi urbanístic del centre de Molins de Rei. Del nucli històric cap als barris.

El principal objectiu de l'estudi és dotar al municipi d'una eina que ajudi a prendre decisions de forma eficaç i eficient en relació a les futures transformacions i millores de la Vila, i que permeti resoldre –sota un marc d'actuació global- les problemàtiques urbanes i territorials detectades.
Per abordar-ho es planteja un esquema conceptual que consta de tres parts:
(1) La proposta d'un model per a la millora de l'estructura urbana, que agrupa els temes que incideixen en la funcionalitat global de la vila.
(2) El desenvolupament del model amb eixos urbans, que permet fer propostes estratègiques en elements d'escala més propera.
(3) El conjunt de projectes o actuacions concretes que cal realitzar per assolir els dos anteriors.