• Article 219 - Pla Especial
    Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans - Secció 3a. Cementiris comarcals (25)
  • Article 218 - Definició
    Normes Urbanístiques - Títol III. Sistemes - Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans - Secció 3a. Cementiris comarcals (25)