• Article 163 - Definició
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 5a. Àrea forestal (30)
  • Article 164 - Usos
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 5a. Àrea forestal (30)
  • Article 165 - Aprofitament dels productes forestals
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 5a. Àrea forestal (30)