• Article 148 - Protecció de l'edificació
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 2a. Verd privat d'interès tradicional (8b)
 • Article 149 - Protecció de l'arbrat i del paisatge
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 2a. Verd privat d'interès tradicional (8b)
 • Article 147 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 2a. Verd privat d'interès tradicional (8b)
 • Article 150 - Limitacions de la propietat
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 2a. Verd privat d'interès tradicional (8b)