Reconversió d'un equipament esportiu en la biblioteca central de Cerdanyola

Reforma i rehabilitació integral d'un equipament esportiu existent per convertir-lo en la Biblioteca municipal principal de Cerdanyola del Vallès. El nou equipament millora la connectivitat entre interior i exterior i crea una marquesina que emfatitza l'accés principal.

Imatge del projecte
Simón García
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2013
  Data inici de l'obra:
  Desembre 2013
  Data fi de l'obra:
  Febrer 2015
  Data d'execució:
  Novembre 2014
  Municipi:
  Cerdanyola del Vallès
  Superfície:
  4866.02 m2
  Cost:
  4.662.932,82 €
 • Autors:
  Marina Salvador López, arquitecta (AMB)
  Direcció de projecte:
  Marina Salvador López, arquitecta Joan Gonzàlez Gou, enginyer industrial - instal·lacions Paulino Vicente, arquitecte (BOMA SL)
  Direcció d'obra:
  Marina Salvador López, arquitecte (AMB) Jordi Colom Perna, arquitecte tècnic (AMB)
  Col·laboradors:
  Robert Brufau, BBG estructures, recerca y rehabilitació, SLP Cristina Gil, arquitecta BBG estructures, recerca y rehabilitació, SLP Tomàs Gil, enginyer industrial- instal.lacions Verónica Delgado Llorente, arquitecta (AMB) Marc Alemany Carulla, estudiante d'arquitectura (AMB) Pamela Domínguez Lopera, estudiant d'arquitectura (AMB)
  Contractista:
  Copisa Constructora Pirenaica, S.A.
  Promotors:
  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Premis i reconeixements

Seleccionada en la 13a edició dels Premis Catalunya Construcció en la categoria d'intervenció en edificació existent.

PEM del projecte

3.743.307,64 €

Mòdul

958,68 €/m2

Descripció

L'objecte del projecte ha estat la reforma i rehabilitació d'un edifici existent destinat inicialment a equipament esportiu situat a la plaça Enric Granados núm 1-2, en ple centre de la ciutat de Cerdanyola del Vallès, per convertir-lo en la Biblioteca municipal principal de la ciutat, equipament llargament reivindicat per la ciutadania.

Els principals objectius de l'actuació han estat:

 1. La creació d'uns nous nuclis de comunicació vertical, fàcilment identificables per l'usuari que permetessin entendre ràpidament el seu funcionament, a través de la creació d'un vestíbul de doble alçada en l'accés principal, actuant com a nucli distribuïdor i col·locant dues escales interiors secundàries d' evacuació en els extrems dels diferents volums que fessin segura i ràpida l'evacuació.
 2. Regularització dels diferents nivells de forjats existents per poder obtenir plantes amb superfícies uniformes que permetessin adequar-se a les necessitats del nou ús, desenvolupant programes oberts.
 3. Versatilitat d'usos. L'edifici s'estructura amb tres accessos independents i interconnectats al mateix temps, que permeten un funcionament divers per zones segons les necessitats del moment.
El projecte ha mantingut la volumetria inicial, efectuant modificacions puntuals en planta baixa, realitzant apeuaments que permeten millorar la connectivitat entre l'exterior i l'interior.

Es crea un nou accés principal remarcat amb una marquesina metàl·lica que emfatitza l'entrada principal; es realitzen operacions de millora, col·locant una nova coberta aïllada, un nou mur cortina i un brise soleil que millora les condicions tèrmiques.

On