Places de Pau Casals i de Josep Tarradellas

El projecte aposta per fer les places més obertes i accessibles amb un disseny que millora l'accessibilitat i la relació entre elles i l'entorn.

Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Gener 2009
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2009
  Municipi:
  Cornellà de Llobregat
  Superfície:
  11.477 m2
  Cost:
  2.199.998,87 €
 • Autors:
  Roger Méndez (arquitecte – AMB)
  Direcció de projecte:
  Jaume Llongueras (eng. camins, canals i ports – CICSA)
  Direcció d'obra:
  Francesc Sadurní (eng. camins, canals i ports – CICSA)
  Col·laboradors:
  Jordi Colom (arquitecte tècnic), Catalina Montserrat (eng. agrònoma), Jordi Bardolet (eng. tècnic agrícola), Aïda Artiz (arquitecta), Javier Duarte (estudiant d'arquitectura)
  Contractista:
  Sacyr
Descripció

Cornellà de Llobregat és un municipi de l'anella metropolitana de Barcelona, de prop de 85.000 habitants i amb una alta densitat. Això produeix una demanda molt gran de zones verdes de lleure i repòs que s'acaba traduint en una forta pressió sobre elles mateixes per la diversitat d'usos que s'hi produeixen al llarg del dia.

Situat als antics terrenys d'una indústria que produïa prefabricats de formigó, el solar on s'ha intervingut va esdevenir un parc als voltants dels anys vuitanta després de passar a mans municipals. Per tal de preservar el record del passat industrial de la zona, es va dipositar un tub de formigó de grans dimensions a la part inferior del parc que s'ha decidit mantenir. La dimensió i linealitat de la intervenció actual demanava, entre altres coses, plantejar nous recorreguts de vianants, especialment tenint en compte que el parc serveix d'accés a una escola i que gran part dels ciutadans s'hi desplacen a peu.

L'àmbit on s'havia d'intervenir consistia en una successió de terrasses disposades sobre un terreny en pendent. Els murs d'obra de fàbrica vista que les contenien manifestaven patologies estructurals severes i, a més, aquests murs obeïen a una interpretació de l'espai públic, considerada avui caduca, en què es tractaven les zones verdes des de conceptes més propers als jardins privats que als parcs urbans; fruit d'aquest plantejament esdevenien espais tancats en ells mateixos i poc participatius de l'entorn urbà.

La màxima intensitat de projecte va recaure en la intervenció sobre el perímetre per tal de resoldre els dèficits més importants: d'una banda reparar els murs en mal estat i d'altra banda, aprofitant aquesta intervenció, millorar l'accessibilitat dels diferents àmbits així com la relació visual i els accessos a les places. Es crearen d'aquesta manera nous recorreguts urbans adaptats per l'interior de les zones verdes. Calia també potenciar la vegetació existent que conferia a l'espai gran part del seu caràcter, aportar-ne de nova per tal de dotar l'espai de més zones d'ombra i repòs, així com sanejar-ne la sobrera per tal de clarificar accessos, recorreguts i zones d'activitat.

Atès que els murs existents es trobaven en mal estat, es va optar per aixecar-ne de nous de formigó: així s'aconseguia millorar-ne la capacitat portant i alhora recordar el passat industrial de la zona. No obstant això, es va voler donar un caràcter menys dur a les parets de formigó amb un acabat estriat que mira d'evitar la frontalitat dels murs de formigó en espais urbans i alhora facilita el creixement i posterior colonització de les enfiladisses plantades. Sobre aquests mateixos murs de reparació s'ha proposat disposar un element prefabricat de grada que dotarà al parc d'un banc corregut en el perímetre de les terrasses des d'on poder observar l'activitat que té lloc en el seu centre.

Finalment la vegetació s'ha utilitzat com a matèria constructiva per tal de donar acabat tant als murs com als parterres. La voluntat és que la vegetació esdevingui l'embolcall dels elements de formigó per tal d'ajudar a recordar el pas del temps que s'ha traduït en una millora urbana i social del passat industrial del barri.

On
Enllaços relacionats