La Capsa i la plaça Joan García-Nieto

Després de la construcció de la estació de metro de "Les Moreres" la plaça de Joan García Nieto recupera les seves dunes vegetals i s'urbanitza donant accés al nou equipament polivalent municipal de "La Capsa" on els músics i les bandes podran assajar i fer concerts.

Imatge del projete
Stela Salinas
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Novembre 2012
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Octubre 2014
  Municipi:
  El Prat de Llobregat
  Superfície:
  1.641 m² edificació
  5.429 m² urbanització
  Cost:
  2.946.432 €
 • Autors:
  Carlos Llinás (arquitecte AMB)
  Direcció de projecte:
  Carlos Llinás Carmona, arquitecte (AMB) Maria Sánchez Ramírez (AMB)
  Col·laboradors:
  Equip AMB: Maria Sánchez, Olga Méliz, Tamie Delgadillo, Susana Casino, Jonatan Álvarez, Marta Juanola, Ferran Roca, Lídia Serrat, Stela Salinas. Arquitecte projecte original: Fernando Domínguez. Estructures: Martí Cabestany. Instal·lacions: Joan González Gou. Acústica: Higini Arau. Equipament escènic: Jordi Soler.
  Contractista:
  Dragados S.A. (edifici) / Construccions Rubau (plaça)
  Promotors:
  AMB / Ajuntament de El Prat de Llobregat
PEM del projecte

EDIFICI POLIVALENT "LA CAPSA"
Liquidació
Reforma edifici 1.787.169,81 €
Mobiliari 137.982,52 €
Equipament escènic 361.498,95 €
Senyalètica 10.527,00 €
Total Edifici 2.297.178,28 €
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOAN GARCIA NIETO
Urbanització 661.420,00€
Total  2.958.598,28 €

Mòdul

Edifici polivalent "La Capsa" 1.400,29 €/m²
Reurbanització de la plaça Joan Garcia Nieto 121,83 €/m²

Descripció

Aquest projecte dona resposta a la voluntat de l'Ajuntament del Prat del Llobregat de reobrir l'edifici La Capsa i recuperar la plaça Joan García-Nieto, dos espais afectats per les obres de la parada de metro Les Moreres.

Per a la reobertura de La Capsa s'ha plantejat un nou programa funcional de l'edifici, que preveu principalment un ús per a concerts, assajos, gravació i ensenyament de música moderna, sobretot amb instruments elèctrics. L'adequació de l'edifici als nous usos ha requerit diverses actuacions tant a l'interior com a l'exterior: canvis en la distribució inicial dels espais, remodelació de les instal·lacions, tractament acústic dels tancaments i revestiments, i rehabilitació de façanes. L'edifici La Capsa ocupa la franja nord del solar, amb una configuració lineal en planta en la qual la sala polivalent se situa al centre i ajuda a formalitzar un espai de connexió des d'on s'accedeix al bar i la zona d'oficines, al vestíbul de la sala o bé al nucli d'escales.

A la planta baixa es troba el bar, la sala polivalent i els bucs d'assaig, a més de la sala de concerts i els serveis per al públic. A la planta primera hi ha més espais destinats a bucs d'assaig, aules, un estudi de gravació, grups de lavabos i despatxos i una sala per a racks. Sota la prolongació de la coberta de la sala polivalent, se situa la cambra d'instal·lacions, amb la caldera i les màquines de climatització. Una vegada finalitzades les obres de rehabilitació de l'edifici, s'han realitzat projectes independents per a l'equipament escènic, el mobiliari i la senyalització de l'edifici, tots coordinats per l'AMB.

La intervenció de recuperació de la plaça Joan García-Nieto incorpora les dunes vegetals preexistents i adapta l'espai al nou perímetre. Originalment, a la plaça es diferenciava una zona propera a l'edificació, a nivell de la planta baixa, pavimentada amb asfalt, i una altra de situada a una cota més baixa acabada amb sauló i limitada per les dunes esmentades. La nova plaça manté aquesta diferenciació però fa desaparèixer l'esglaonat entre les dues zones per facilitar-ne l'accessibilitat; a més, es planteja un nou camí pavimentat amb asfalt que limita amb el sauló i ajuda a definir les zones de prat.

El nou arbrat s'ha disposat de manera semblant al preexistent i s'hi han afegit plantacions arbustives col·locades principalment entre les noves reixes de ventilació i la sortida d'emergència del metro. L'enllumenat s'ha col·locat a diferents altures amb el mateix model de lluminària, amb columna cilíndrica i un o diversos braços, en funció dels nivells lumínics requerits en els diferents espais de la plaça. 

Senyalització de l'edifici La Capsa

Per senyalitzar el nou espai complex, obert les 24 hores del dia, s'ha optat per donar continuïtat a la identitat corporativa que La Capsa tenia mentre era un projecte sense espai físic, però molt present al web i a les xarxes socials i molt ben valorat pels usuaris.

S'ha dissenyat un conjunt de recursos visuals senzills, potents i coherents, a partir d'un codi de signes universals fàcilment interpretables, per resoldre amb eficàcia els requisits funcionals i organitzatius bàsics: informar, identificar, orientar i facilitar la relació entre els fluxos dels usuaris.

Pel que fa a la forma, s'ha volgut utilitzar la tipografia Frutiger –present en la senyalització dels equipaments municipals– i aplicar el color negre només al logotip, per diferenciar-lo de la resta d'objectes gràfics. Es planteja, doncs, una paleta de colors blancs i grisos per als diferents elements, que contraresta la potència dels gràfics, i quan es tracta d'elements de gran format, s'alleugereixen mitjançant un traç ratllat inspirat en les ombres que projecten les lamel·les horitzontals que envolten l'edifici.

El resultat és una senyalització atractiva i amable, contundent però lleugera, molt integrada i que fa valer l'espai on s'ubica.

Superfície desglosada

EDIFICI POLIVALENT  "LA CAPSA"
P1 Superfície construïda 924,20m²
Superfície construïda 580,80m²
P instal·lacions Superfície construïda 135,50m²
Total edifici 1.640,50m²
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOAN GARCIA NIETO
Vial Pas de vianants 81,53m²
Total vial 81,53m²
Places i parcs Superfície sauló 1.320,97m²
Superfície pavimentada 2.278,25m²
Zona verda 1.748,25m²
Total plaça/parc 5.347,47m²
Total urbanització 5.429,00m²

Cost total desglosat

EDIFICI POLIVALENT  "LA CAPSA"
Liquidació
Reforma Edifici 1.787.169,81 €
Mobiliari 137.982,52 €
Equipament escènic 361.498,95 €
Senyalètica 10.527,00 €
Total Edifici 2.297.178,28 €
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOAN GARCIA NIETO
Urbanització 661.420,00€
Total  2.958.598,28 €

On