Avingudes Barcelona i València, tram 2-3 i 4

Reurbanització de l'av. de Barcelona i l'av. de València, antiga carretera N-340.

©Quim Bosch
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Maig 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Maig 2022
  Municipi:
  Molins de Rei
  Superfície:

  T2-3: 8.432,00 m2. T4: 4.200,34 m2

  Cost:
  T2-3: 2.088.529,44 €. T4: 1.166.214,66 €
 • Direcció de projecte:
  EQUIP Urbannig i RGA Arquitectes: Bartomeu Busom i Víctor Morell
  Direcció d'obra:
  EQUIP AMB: Natalia Castaños
  EQUIP Urbannig i RGA Arquitectes: Bartomeu Busom i Víctor Morell
  Col·laboradors:
  EQUIP EXTERN: UTE CSS Espai públic
  Contractista:
  F2-3 i 4: Obres i Serveis Roig S.A
Finançament

El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE), incorpora les actuacions pròpies de l'AMB, ja siguin directes o en cooperació amb ajuntaments. Inclou equipaments, espais públics i infraestructures.

Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB i l'Ajuntament de Molins de Rei.

Descripció

L'actuació contempla el canvi de la secció de la via per assolir una imatge més urbana al seu pas pel municipi, millorar-ne les condicions d'accessibilitat i l'eficiència de les xarxes de serveis obsoletes. La secció tipus C va resultar guanyadora del procés de participació. La característica principal d'aquesta secció és l'ampliació de les voreres, la millora de les condicions d'ús i confort per part dels vianants i les mesures per incentivar la mobilitat a peu al llarg d'aquesta via. Alhora aconseguir llocs d'estada per als vianants, amb especial atenció al disseny de la plaça de la Bàscula.

On