Comencen els treballs de neteja a les platges metropolitanes

| Tema: Platges

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va iniciar el passat dilluns, 4 de març, a Castelldefels, els treballs de neteja de les platges metropolitanes, que finalitzaran el 20 de març a les platges de Barcelona.

Imatge del llaurat de la sorra

El llaurat de platges és l'operació que marca el tret de sortida de la temporada, el treball es realitza amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i voltegen la sorra fins a 50 cm. de profunditat per facilitar l'aireig i la penetració dels raigs del sol dins de la sorra per potenciar-ne al màxim la seva acció desinfectant i assolir un grau òptim de salubritat de les platges cara a l'inici de la temporada. Passats uns dies, els tractors realitzen el garbellat per regularitzar la sorra i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d'aquest moment i fins el mes de novembre (tardor/hivern) es continuaran passant diàriament les màquines garbelladores per totes les platges metropolitanes. L'Àrea Metropolitana de Barcelona s'encarrega del manteniment de l'espai de platges metropolitanes, que registren 9 milions d'usuaris l'any i ocupen una superfície de sorra de 2 milions de metres quadrats. L'AMB disposa de la certificació de la implantació del sistema integrat de qualitat i medi ambient segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2000 i 14001:2004 en les tasques de neteja de les platges metropolitanes i del manteniment de les seves instal•lacions. El llaurat i garbellat de la sorra també permet deixar-la en perfectes condicions per a començar a col•locar-hi els diferents elements de mobiliari amb què l'AMB equipa les platges cada any. És el cas, per exemple, de les més de 750 papereres i gairebé 100 contenidors semi soterrats. Durant tota la temporada, aquests elements recullen unes 400 tones de residus, el 50% dels residus totals a les platges. Aquestes 400 tones posteriorment són portades a la planta de triatge de Molins de Rei i classificades per al seu reciclatge. La neteja també permetrà instal•lar, entre altres, els 10 km de passeres d'accés o els mòduls de lavabo, primers auxilis, policia, magatzems i el més nou de tots, el mòdul de bar, que es va estrenar la temporada passada. Per municipis, les dates de llaurat de les platges són les següents:

 • Castelldefels: 4,5 i 6 de març
 • Gavà: 7 i 8 de març
 • Viladecans: 11 de març
 • El Prat de Llobregat: 12 de març
 • Montgat: 13 de març
 • Badalona: 14 de març
 • Sant Adrià de Besòs: 15 de març
 • Barcelona: 18, 19 i 20 de març

I les dates de garbellat:
 • Castelldefels: 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de març
 • Gavà: 7, 8, 11 i 12 de març
 • Viladecans: 11 i 14 de març
 • El Prat de Llobregat: 12 i 15 de març
 • Montgat: 13 i 16 de març
 • Badalona: 14 i 18 de març
 • Sant Adrià de Besòs: 15 i 18 de març

Documents relacionats