Imatge de la capçalera
Darrers estudis publicats
Atur registrat 2017
28.12.17
Atur registrat
Informe sobre l'evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana al 3r trimestre de 2017
Eleccions al Parlament de Catalunya, 2017
17.12.17
Eleccions al Parlament de Catalunya, 2017
Informe sobre els resultats provisionals de les Eleccions al Parlament de Catalunya de desembre de 2017
Dades demogràfiques del territori metropolità de Barcelona, 2016
04.12.17
Dades demogràfiques del territori metropolità de Barcelona, 2016
Dossier d'estadístiques demogràfiques que mostren les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys.
L'oferta d'habitatges a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017
20.11.17
L'oferta d'habitatges a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017
Informe sobre la capacitat d'acollir habitatges del sòl urbanitzable residencial i el ritme constructiu que es dona en aquest tipus de sòl.
Les migracions intermunicipals al territori metropolità de Barcelona, 2001-2015
17.10.17
Les migracions intermunicipals al territori metropolità de Barcelona, 2001-2015
Estudi que analitza els canvis de lloc de residència habitual de les persones que es produeixen a l'entorn metropolità de Barcelona.
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials
La Secció d'Estudis Territorials de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris pels treballs de la pròpia Direcció de Serveis i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.

Al peu d'aquest butlletí disposeu de l'enllaç per donar-vos de baixa d'aquest butlletí o d'alta de qualsevol altre butlletí generat des de l'AMB.