Imatge de la capçalera
Darrers estudis publicats
Mapa del Territori Metropolità de Barcelona, 2011 (edició 2016)
20.12.16
Mapa del Territori Metropolità de Barcelona, 2011 (edició 2016)
Tercera edició del mapa
Mapes d'Usos del Sòl de l'AMB 1956-2006
15.11.16
Mapes d'Usos del Sòl de l'AMB 1956-2006
Comprenen un període de més de cinquanta anys amb versions per 1956, 1977, 1990, 2000 i 2006
Atur registrat
30.09.16
Atur registrat
Característiques de l'atur registrat a l'AMB durant el 2n i 3r trimestre de 2016
Tots els estudis territorials
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials
La Secció d'Estudis Territorials de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris pels treballs de la pròpia Direcció de Serveis i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.

Al peu d'aquest butlletí disposeu de l'enllaç per donar-vos de baixa d'aquest butlletí o d'alta de qualsevol altre butlletí generat des de l'AMB.