Títols de viatge

Bitllet senzill
Vàlid per a realitzar un viatge en metro (excepte a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud), en bus o al funicular de Montjuïc. És un bitllet unipersonal no integrat.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  2,40 € 3,40 € 4,50 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  5,75 € 7,35 € 8,55 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A l'autobús.
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
T-usual
T-usual
Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular. Vàlid per a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la linia L9 Sud.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  40,00 € 53,85 € 75,60 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  92,55 € 106,20 € 113,75 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-casual
T-casual
Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  11,35 € 22,40 € 30,50 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  39,20 € 45,05 € 47,90 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-grup
T-grup
Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  79,45 € 156,80 € 213,50 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  274,40 € 315,35 € 335,30 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-familiar
T-familiar
Títol multipersonal i horari, de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud. Aquest títol entrarà en vigor l'1 de març de 2020.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  10,00 € 19,00 € 27,00 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  35,00 € 40,00 € 42,00 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-dia
T-dia
Permet fer un nombre il·limitat de viatges en qualsevol mitjà de transport durant un dia (fins a l'aturada del servei).
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  10,50 € 16,00 € 20,10 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  22,45 € 25,15 € 28,15 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-jove
Títol unipersonal per a persones menors de 25 anys, que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els mitjans de transport segons les zones que cal travessar (d'1 a 6 zones) durant 90 dies consecutius des de la primera validació.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  80,00 € 105,20 € 147,55 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  180,75 € 207,40 € 222,25 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-aire
La targeta T-aire és una targeta multipersonal de dos viatges integrats d'1 a 6 zones. La seva venda s'activa només els dies de restricció de trànsit per alta contaminació a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries. No és vàlida a les estacions de metro Aeroport T1 i T2 de la línia L9 Sud. Només és vàlida els dies de restricció de trànsit per contaminació i fins la finalització del servei. El preu és l'equivalent de 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant un 10% de descompte.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  2,05 € 4,05 € 5,50 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  7,55 € 8,10 € 8,60 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-JOVE FM/FN especial
Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 50 % sobre el preu de la targeta T-JOVE.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  40,00 € 52,60 € 73,80 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  90,40 € 103,70 € 111,15 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-JOVE FM/FN general
Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte del 20 % sobre el preu de la targeta T-JOVE.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  64,00 € 84,15 € 118,05 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  144,60 € 165,95 € 177,80 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-70/90 FM/FN especial
Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Títol d'horari que, disposa d'1 hora i 15 minuts per fer un desplaçament per al títol d'1 zona. Aquest temps augmenta en 15 minuts per cada zona addicional.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  39,75 € 78,40 € 106,75 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  137,20 € 157,70 € 167,65 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-70/90 FM/FN general
Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general . Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa. Títol d'horari que, disposa d'1 hora i 15 minuts per fer un desplaçament per al títol d'1 zona. Aquest temps augmenta en 15 minuts per a cada zona addicional.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  63,55 € 125,45 € 170,80 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  219,50 € 252,30 € 268,25 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-USUAL FM/FN especial
Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  20,00 € 26,95 € 37,80 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  46,30 € 53,10 € 56,90 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-USUAL FM/FN general
Títol personal i intransferible per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  32,00 € 43,10 € 60,45 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  74,05 € 84,95 € 91,00 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
Bitllet senzill aeroport
Bitllet unipersonal de metro no integrat que permet fer un viatge entre les parades Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud i la resta de la xarxa de metro.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA
  5,15 €
  * 1 h 15 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  • A les dependències de les estacions de metro, tramvia (Trambaix i Trambesòs), Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies.
  • A les estacions d'autobusos interurbans.
  • A les terminals del ServiCaixa.
  • Als estancs i establiments de travesses i loteria.
  • Quioscos de premsa.
  • Altres establiments adherits.
T-casual treballadors aeroport
Títol personal i intransferible, títol horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), amb validesa a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud. Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del titular i de la preceptiva acreditació de treballador/a de l'Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas.
 • Preus 2021
  Caducitat i bescanvi dels títols integrats

  1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES
  11,35 € 22,40 € 30,50 €
  * 1 h 15 min * 1 h 30 min * 1 h 45 min

  4 ZONES 5 ZONES  6 ZONES 
  39,20 € 45,05 € 47,90 €
  * 2 h * 2 h 15 min * 2 h 30 min

  * Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.
 • Punts de venda
  La T-Casual Treballador Aeroport només la pots adquirir a l'L9 Sud de metro i únicament a les estacions de l'Aeroport del Prat, Aeroport T1 i Aeroport T2.
Prova: $provaURL