Enquesta satisfacció

Si et plau valora el nivell de satisfacció dels serveis que us ofereix la Direcció dels Serveis de Prevenció i Gestió de Residus i ho tindrem en compte en els objectius 2020.

La puntuació serà del 0-10, essent 0 la puntuació més negativa i 10 la més positiva.

Gràcies per la teva col·laboració!

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé per instància genèrica del portal web.