Efectes del canvi climàtic en els recursos hídrics

Imatge de la publicació
Tema:
Canvi climàtic
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Dossier
Suports:
Electrònic

Els efectes del canvi climàtic en el cicle de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Sinopsi

En el futur la disponibilitat d'aigua disminuirà de manera generalitzada i s'incrementarà la incertesa sobre la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics disponibles. Cal una consideració regional que inclogui el conjunt del sistema Ter-Llobregat, més les conques del Besòs i la Tordera. Per altra banda, els recursos hídrics alternatiu esdevindran cabdals si tal i com es preveu en els models, els períodes de sequera esdevenen més freqüents i intensos.

Nou volum de la sèrie divulgativa dels treballs de METROBS que té l'objectiu de fer arribar la problemàtica del canvi climàtic al públic general.

Autor:
Josep Mas-Pla, Anna Menció Domingo, Institut Català de Recerca de l'Aigua, Grup de Recerca GAiA, Geocamb i Universitat de Girona
Col·laboradors:
Direcció del resum: Ana Romero Càlix / Redacció i coordinació: Ana Villagordo. Treball encarregat per la Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB.
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2017
Idiomes disponibles:
Català
Enllaços relacionats