Comparació de sistemes d'obtenció d'ACS mitjançant un ACV

Treballs beneficiaris dels ajuts per al suport a la recerca en canvi climàtic a l'AMB
Imatge de la publicació
Tema:
Canvi climàtic
Públic:
especialitzat | Tècnics
Tipus:
Tècnic
Edició:
Estudis
Suports:
Paper

Article

Descarregar

Memòria final

Descarregar

Resum executiu

Descarregar

Sinopsi

En aquest estudi es comparen, mitjançant un anàlisi del cicle de vida (ACV), amb mètodes ReCiPe Endpoint (H) i GWP 20a, tres de les tecnologies més esteses per l'obtenció d'aigua calenta sanitària (ACS) a vivendes plurifamiliars de Barcelona, dos d'elles en base a energia solar tèrmica. També s'analitzen els seus impactes ambientals individualment.

Autor:
Ignasi Herranz Lahuerta
Idiomes disponibles:
Català