Cap a un ecosistema tèxtil circular a Catalunya

Ecosistema tèxtil
Tema:
Residus
Públic:
Tècnic
Tipus:
Tècnic
Edició:
Estudis
Suports:
Electrònic

Cap a un ecosistema tèxtil circular a Catalunya

Descarregar

Sinopsi

La indústria tèxtil és un sector important en l'economia. La producció, distribució i consum de tèxtils tenen un funcionament altament lineal, però amb la introducció de nova normativa i l’evolució de factors socials, econòmics i ambientals, aquesta indústria està en un procés de transició complex cap a la circularitat. Menys del 10 % de residus tèxtils acaba preparat per a la reutilització i el reciclatge, i més del 90 % té un destí finalista, ja sigui la valorització energètica o l’abocador. Aquest estudi pretén aportar informació sobre l’estat real del sector, tot identificant-ne les barreres i els acceleradors en el territori català, i fer recomanacions per avançar cap a la circularitat, amb especial incidència en la prevenció de residus tèxtils, per tal de contribuir a revertir aquests percentatges.

Autor:
Laura Granero
Lloc i data:
Barcelona 2023
Idiomes disponibles:
Català