Diagnòstic del sector de l'alimentació

Estratègia de circularitat en restaurants de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana
Portada
Tema:
Economia circular, Sistema alimentari
Àmbit:
Àrea metropolitana
Data de publicació:
Autor:
Equip Gastropología (Sergio Gil, Emma Gil, Andrés González i Federica Marzioni)
Col·laboradors:
Amb el suport de l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona

Estudi

Descarregar

Descripció

Aques estudi té l'objectiu de portar a la pràctica estratègies de sostenibilitat i el trànsit cap a una economia circular dels restaurants de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Cal destacar que l’hostaleria és un dels 10 sectors amb més potencial pel que fa a valor econòmic, llocs de treball generats i circularitat a l’àrea metropolitana de Barcelona.