Informe Usos del Temps

| Tema: Polítiques socials

També es presenta l'estratègia d'impuls de les polítiques del temps


El passat 15 de novembre l'AMB ha dut a terme, conjuntament amb l'Institut Cerdà i la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI), la presentació de l'Informe d'aprofundiment en Usos del Temps i l'estratègia d'impuls de les polítiques de temps a l'àrea metropolitana.

A la sessió, en la que hi han assistit una trentena de persones, entre representants polítics metropolitans, tècnics, agents social i de recerca, ha servit per explicar l'informe numero 28 de la col·lecció TROP; tendències, reptes, oportunitats i posicionament en Usos del Temps, realitzat per l'Institut Cerdà amb col·laboració amb l'AMB i presentar la visió compartida amb la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i les línies generals de l'estratègia per impulsar les polítiques de temps al territori.

La vicepresidenta de l'AMB, Montserrat Ballarín, ha assenyalat que "l'actual organització del temps se'n deriven riscos importants: com la desigualtat entre homes i dones, psicosocials, de salut i de benestar relacional de les persones treballadores; com dificultats per la millora de la competivitat empresarial i la productivitat laboral que ens interpel·len com a societat". Ha destacat el caràcter pioner dels municipis metropolitans entorn les polítiques de temps i ha recordat  que des de l'àrea " volem contribuir a fer del temps un dret de la ciutadania, des del territori i complementant-nos amb la BTUI i els municipis".

Claudia Millán, consultora de l'Institut Cerdà ha presentat "els factors principals que actuen en el conflicte temporal contemporani com la desincronització laboral  o la doble presència de les dones i sobre càrrega de responsabilitats" que, com a manifestat ," s'han agreujat  en el context de la covid-19", ha aportat una mirada a l'evolució de les polítiques de temps i de les experiències metropolitanes, i ha presentat els reptes i les oportunitats actuals.

Núria Galan, tècnica de l'àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ha presentat l'estratègia metropolitana d'impuls de les polítiques de temps en la que destaquen el suport als municipis per a la implementació de polítiques de temps i la posada en marxa de la Taula de Municipis pel Pacte del Temps.

I finalment, Marta Junqué, co-coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI), ha destacat els projectes que permeten aportar valor i coneixement a l'entorn dels usos del temps, així com la organització de la Time Use Week  i "la importància de la Declaració de Barcelona per les polítiques de temps, pionera a nivell mundial, i  que compromet a l'AMB i a més de 100 altres institucions adherides a treballar conjuntament per fer efectiu el dret al temps".

Publicacions relacionades
 • portada
  Tema:
  Informes d'aprofundiment
  Tipus:
  Informatiu
  Públic:
  Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Edició:
  Informe
  Suport:
  Electrònic