App per a zones DUM

App per a zones DUM
Categoria:
Aplicació mòbil
Descripció:
Es tracta d'una nova aplicació mòbil, destinada als professionals de la distribució urbana de mercaderies (DUM), amb la qual es milloren i s'agilitzen els estacionaments en aquestes places.

App per a zones DUM

Veure