Catàleg de dades obertes(1)

Cercador de datasets
  • Fitxer/Servei
  • Formats
  • Visualització
    • Immigració exterior Canvi de residència quan el municipi de procedència és l'estranger i el de destinació és qualsevol dels municipis metropolitans
    • JSON CSV