Mesures per brots

Reunions de persones
 • Es pot sortir de casa?
  Sí, però l'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • Puc quedar amb amics o familiars?
  Sí, però està prohibit fer trobades o reunions socials de més de 6 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. En són excepcions les persones convivents, les reunions laborals i el transport públic. 
 • Quantes persones poden assistir a un casament o a un enterrament?
  Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament (pel que fa als actes religiosos, pendent d'autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
 • Per què s'aplica aquesta mesura?
  Més del 60% dels brots declarats i actualment actius a Catalunya tenen el seu origen en les trobades de persones d'àmbit familiar i de caràcter social, externes a la bombolla de convivència.

  D'altra banda, molts dels contagis provenen de persones que no tenen símptomes i, per tant, fan vida normal sense saber que són agents actius de transmissió.

  Amb la limitació de les trobades grupals s'espera aplanar la corba i evitar que s'hagin d'adoptar mesures més limitadores, com confinaments totals o parcials.

  La decisió de limitar-les a 6 persones respon a 3 objectius:
  • Ajustar-les als grups de convivència habitual.
  • Evitar exposar-se a situacions de risc, com ara menjar o beure en companyia d'altres persones, una acció que no permet l'ús de mascareta.
  • Reduir els contagis dins de l'àmbit familiar.
 • Qui no pot participar de les trobades?
  Les persones amb símptomes de COVID-19 i les qui estiguin en aïllament o quarantena no poden participar en trobades i/o reunions.
 • Si la trobada és a casa, ens podem reunir més de 6 persones?
  La limitació afecta les trobades que es realitzen tant al carrer (àmbit públic) com als domicilis (àmbit privat).

Puja
Mobilitat
 • Està permès desplaçar-se?
  Sí, però la mobilitat està limitada. Es recomana no sortir de casa si no és necessari. 
 • On puc anar?
  • Fora del domicili, només per motius laborals, sanitaris, d'assistència o cura de persones que ho requereixin.
  • Desplaçament a entitats financeres, compra d'aliments, begudes o altres productes de primera necessitat, altres compres amb cita prèvia, activitats de lleure o esport a l'aire lliure amb grups de convivència habitual, horts d'autoconsum i gestions no ajornables.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables. Exàmens o proves oficials inajornables.
  • Altres situacions de força major o necessitat.
 • Es pot menjar a l'interiro del transport públic?
  Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
 • Es redueix el servei?
  El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

Puja
Activitats culturals, d'oci i espectacles
 • Estan permeses les activitats culturals i els espectacles públics?
  Romanen oberts les activitats culturals i els espectacles públics sempre que no superin el 50 % de l'aforament, tant el recintes tancats com a l'aire lliure. Els seients són preassignats i l'horari de tancament s'estableix a les 23 h.
 • I les activitats esportives?
  Les activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament. Es prohibeix l'ús d'aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

  S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals. 
 • Les biblioteques i els museus estan oberts?
  Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Puja
Restauració i hostaleria
 • Els bars poden obrir?
  No. Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l'establiment amb cita prèvia.

  Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.
 • Puc anar a discoteques o locals d'oci nocturn?
  No. Se suspen l'obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles. Queden suspeses també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats.
 • Puc beure alcohol al carrer?
  No. Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts.
 • Puc fumar i beure al carrer?
  No està permès fumar ni beure a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. 

Puja
Sancions
 • Quins tipus d'infraccions hi ha?
  Lleus, greus i molt greus.
 • Quina és la sanció per no portar mascareta?
  No portar mascareta o fer-ne un ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.

  Tot i pertànyer a la categoria d'infraccions lleus, però, es podrà multar amb sancions de fins a 3.000 €.
 • Quins casos es consideren infraccions greus?
  Es considera una infracció greu qualsevol vulneració del que estableixen les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària: distància, aforaments, horaris, limitacions d'activitat, higiene, protocols… que suposi un risc de contagi per a un nombre superior a 15 persones i fins a 150 persones.

  Les multes per infraccions greus poden ser sancionades amb multa de 3.001 a 60.000 euros i es poden acordar altres sancions accessòries. 
 • Quina és la sanció per beure begudes alcohòliques al carrer?
  El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d'activitat pot ser sancionat amb una multa de fins a 3.000 euros.
 • Quines són les infraccions molt greus?
  Constitueix una infracció molt greu qualsevol vulneració  del que estableixen les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària: distància, aforaments, horaris, limitacions d'activitat, higiene, protocols, registres de dades… que suposi un risc de contagi per a un nombre superior a 150 persones.

  En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d'entre 60.001 i 600.000 €.
 • Les sancions afecten a tot el territori?
  Sí. Les mesures i restriccions per contenir els brots de COVID-19 afecten a tot Catalunya i les sancions també.

Puja