Accessos directes:
  • Afeccions a la xarxa metropolitana de sanejament

    Medi Ambient | Activitat econòmica: vector aigua

    Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres.