• Sol·licitud de participació en processos de selecció d'oferta pública d'ocupació

    Administració AMB | Recursos humans | En termini

    L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública per cobrir places vacants de personal funcionari de carrera.

    Des d'aquesta pàgina podreu accedir a la documentació necessària per tramitar presencialment la vostra participació en el procés de selecció, o bé accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia.