ATENCIÓ: Incidència als geoserveis

S'està treballant per restituir alguns serveis que no estan disponibles en aquests moments a causa d'una incidència externa.

A hores d'ara, no estan operatius els geoportals de Cartografia ni de Planejament, ni tampoc la plataforma IDEAMB.

Així mateix, es produeixen afectacions als serveis de mapes i a funcionalitats de descàrrega associades.

Per a més informació: geoportalcartografia@amb.cat
Prova: $provaURL