Noves dades del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoria:
Plans d'inversió i suport als ajuntaments
Data novetat:

Enllaç:
Pla de suport a les polítiques socials

Descripció

S'ha actualitzat, a data 30 de juny de 2019, la informació sobre l'evolució d'imports aprovats del Pla de suport a les polítiques socials municipals.