Cap a una gestió sostenible dels residus municipals de l'Àrea Metropolitana del Greater Banjul (Gàmbia)

Residus Gàmbia
Fitxa tècnica
Socis:

Mbolo Association.

Kanifing Municipal Council (KMC).

Brikama Area Council (BAC).

Banjul City Council (BCC).

Zona d'actuació:
Àfrica Occidental . Gàmbia
Tema:
Cicle dels residus, Sostenibilitat ambiental
Finançament:
  • AMB: 52.369,31 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

L’àrea metropolitana del Gran Banjul està constituïda per la municipalitat de Banjul (BCC), la de Kanifing (KMC) i la de Brikama (BAC), i aglutina gairebé dos terços de la població gambiana, amb un alt nivell de densitat urbana. En aquest context, la gestió dels residus representa un gran repte per al territori, on es viuen situacions complexes com la falta de recollida regular de residus, la crema de residus a cel obert i l’existència d’abocadors incontrolats amb greus impactes socioambientals. A aquests desafiaments cal afegir-n’hi d’altres d’associats, com ara una baixa capacitació i experiència dels equips gestors i la manca de finançament municipal per al sector de la gestió de residus, així com l’escassa consciència ciutadana entorn d’aquesta temàtica.

Es tracta d’una situació que té greus conseqüències per als habitants de l’àrea metropolitana del Gran Banjul pel que fa a la incidència de malalties, la salubritat, la pèrdua d’espais públics per a la ciutadania i la manca de recursos per reduir els nivells de contaminació, situacions que tenen com a resultat la vulneració del dret a la salut, el dret a un medi ambient sa i el dret a la ciutat.

Els tres municipis que formen l’àrea metropolitana del Gran Banjul (Banjul, Brikama i Kanifing) treballen amb Mbolo i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per millorar la gestió dels residus municipals a partir d’estratègies amb costos tecnològics reduïts i alineades amb la mitigació del canvi climàtic. Es treballen les quatre línies següents:

  • Enfortiment de les capacitats dels responsables polítics (locals i nacionals), del personal tècnic (dels departaments de medi ambient i salut de les tres municipalitats) i del personal de serveis (operaris de recollida), així com dels educadors i educadores ambientals i dels comitès de gestió dels cinc mercats de l’àrea metropolitana del Gran Banjul, en la gestió dels residus, en concret, de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).
  • Diagnòstic sobre la generació i la composició dels residus a cinc mercats i estudi de la logística de recollida i tractament de la FORM per compostar-la.
  • Sensibilització dels col·lectius estratègics: estudiants dels tres municipis d’implementació, 1.793 venedors i clients dels cinc mercats, i ciutadania. Es treballa amb materials de sensibilització i educació ambiental, amb educadors i educadores ambientals de grups de joves.
  • Col·laboració en un estudi sobre l’abocador: anàlisis de la viabilitat de la gestió del rebuig i els residus impropis de la FORM per deposar-los en un abocador controlat a l’àrea metropolitana del Gran Banjul.