Cercador d'entitats 66

Cercador d'organismes i empreses
 • Té per objectiu crear una plataforma de diàleg i col·laboració en el marc de les empreses i administracions públiques per aconseguir un model de desenvolupament més sostenible.
 • El Consorci de l'Agència Local de l'Energia de Barcelona està integrat per les administracions directament implicades en la gestió energètica i ambiental del seu àmbit d'actuació.
 • Associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible.
 • L'AMB té representació en el Consell d'Administració de SIRESA, participada al 100% per TERSA. SIRESA realitza diversos serveis relacionats amb la gestió dels residus municipals.
 • L'AMB té representació al Consell d'Administració de SEMESA, una societat participada al 100% per TERSA que es dedica a la selecció d'envasos lleugers i a la selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida selectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • L'AMB hi participa a través de la societat TERSA. Gestora de Runes de la Construcció és una empresa mixta publicoprivada que gestiona la deposició controlada dels residus de la construcció i n'impulsa la valorització i selecció en origen
 • L'AMB participa a Ecoparc del Mediterrani SA a través de la societat TERSA. Ecoparc del Mediterrani SA explota, en règim de concessió, l'Ecoparc 3 del Besòs.
 • L'AMB participa a través de la societat TERSA. Ecoparc del Besòs (EBESA) gestiona instal·lacions de tractament de residus urbans
 • L'AMB participa a través de TERSA. Ecoparc de Barcelona SA tracta de manera integral els residus de l'àrea metropolitana de Barcelona
 • TERSA és una societat anònima, el capital social de la qual es distribueix entre Barcelona Serveis Municipals (B:SM) i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El seu objecte social és la gestió, el tractament i la selecció dels residus municipals i assimilables de l'àmbit territorial metropolità.
 • L'AMB té representació en el Consell de Direcció de l'ARC, entitat de dret públic amb competències sobre els residus que es generen a Catalunya.
 • La titularitat de l'Ecoparc 3 és de l'AMB que en fa la gestió a través de l'empresa TERSA (Tractament i Selecció de Residus, S.A.). L'explotació es realitza en règim de concessió per part de l'empresa ECOPARC DEL MEDITERRANI, S.A.