10.6.1 Mapes (cubitos)

El mapa de "cubitos" és un recurs gràfic transversal a tota la web, s'empra quan s'ha de mostrar el mapa de manera abstracte, no realista.