10.5.1 Iconografia A

Formats, tamanys i famílies d'icones emprades al lloc web.