8.C.2.3 Tipografia

Chevin és la tipografia amb què es componen tots els textos de la senyalització del Parc Riu Llobregat.