8.A.4.4 D-120 Senyal direccional

Tornar
En aquest cas, el nombre màxim de pictogrames que permet l'ala dreta seran 2, mentre que en l'ala esquerra seran els que càpiguen sense sobrepassar els marges superiors i inferiors. Quan la informació de les dues ales sigui idèntica, es podrà prescindir de l'ús de l'ala dreta.

Prova: $provaURL