4.C.1 Marca AMB INFORMACIÓ

Aquest és el logotip de AMB INFORMACIÓ, els seus colors corporatius principals i les versions de color acceptades.

* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.