2.C.1.7 Mida mínima

Tornar
La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca AMB INFORMACIÓ és a 4 mm d'alçada.

Prova: $provaURL