Tècnic especialista en transport

Tornar

Convocatòria pública per a la selecció d'un tècnic/a especialista en transport, del grup A, subgrup A1, nivell 20 de complement de destinació, mitjançant procés selectiu amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrit/a al Servei de gestió de contractes de la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB.


  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 900540/20
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL