Coordinador de Serveis Jurídics

Convocatòria de procés de provisió, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la cobertura d'un lloc de treball de coordinador de Serveis Jurídics, del grup A, subgrup A1, nivell 29 de complement de destinació, adscrit a la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Provisió llocs i mobilitat
Número expedient:
901471/18
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 21-12-2018
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats