Convocatòria de promoció interna (torn restringit) d’una plaça de T.S. Enginyer/a de personal funcionari

Convocatòria d'una plaça vacant a la plantilla de l'AMB, mitjançant procés de promoció interna, de personal funcionari de carrera, d'acord amb l'oferta pública de l'any 2023.

Plaça convocada:

Grup A, subgrup A1: 1 tècnic/a superior enginyer/a.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar una sol·licitud de  participació indicant a quina plaça s'opta, en el Registreb General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

També pels altres mitjans establerts a la legislació sobre procediment administratiu.

Tipus:
Concurs intern
Número expedient:
903422/23
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (09:00-14:00 h)
Estat:
Resultats
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte
Documents relacionats

Enllaços relacionats