Cap del Servei d'Infraestructura Verda

Convocatòria pública per a la selecció del/de la cap del Servei d’Infraestructura Verda, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 27, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a a la Coordinació General d’Innovació i Infraestructures de l’Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB

Avís

Presentació telemàtica de sol·licituds: entre les 00:00 del 16/10 i les 24:00 del 27/10

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902891/23
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (09:00-14:00)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 13.10.23
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats