Expedient 900917/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Fabricació i subministrament de pals de voleibol per a les platges metropolitanes.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
34.740,00 €
Empresa adjudicatària:
OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS SA
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: