S'inicia l'estudi de millora de transport públic per carretera a la comarca del Baix Llobregat

Tornar

Territori i Sostenibilitat, l'AMB i el Consell Comarcal del Baix Llobregat elaboren de conjuntament l'estudi que avui s'ha presentat de manera telemàtica davant del Consell d'Alcaldes

B20


El director de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, David Saldoni, el director de l'àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Bigas, i la consellera de Mobilitat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Laia Flotats, han donat el tret d'inici a l'Estudi de millora de transport públic per carretera a la comarca del Baix Llobregat fent-ne una presentació telemàtica davant del Consell d'Alcaldes. 

L'objectiu de l'estudi és analitzar el transport a demanda a la comarca, procurar que tots els municipis tinguin un servei de transport públic adequat a la demanda real i que els habitants tinguin accés mitjançant transport públic als seus CAP o als centres sanitaris de referència. I en aquest sentit vol millorar:

  • La connexió dels municipis amb els principals pols de mobilitat de la mateixa comarca o de comarques veïnes.
  • La cobertura territorial amb noves parades.
  • La coordinació dels serveis interurbans.
  • La coordinació horària entre serveis regulars i serveis escolars, entre serveis de bus i de tren, i de la intermodalitat.
  • Eines de comercialització i d'informació de la xarxa de transport.
"L'anàlisi que es farà a partir d'ara a l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat serà molt útil per homogeneïtzar i connectar els serveis de transport públic de la primera corona i de la segona. Des de fa temps l'AMB està treballant amb els municipis en la millora dels serveis per aconseguir aquest objectiu, al qual ara es donarà un nou impuls", ha exposat el director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Bigas. 

Pel director de Transports i Mobilitat de la Generalitat, David Saldoni "aquests estudis de millora del transport públic per carretera són molt importants per al territori, ja que a través d'un contacte directe amb els ajuntaments de la comarca es tenen en compte les seves peticions de millora, acostant més el transport públic als ciutadans".

El Baix Llobregat té una superfície de 485,99 km2, una població de 825.963 habitants, i una densitat mitjana de 1.699,6 hab/km2. Està format per 30 municipis i la capital és Sant Feliu de Llobregat. Els municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, el Prat de Llobregat i Viladecans són els més poblats.

Metodologia de l'estudi
Per dur a terme aquest estudi es realitzarà, en una primera fase, una anàlisi de la situació actual a partir de la recopilació d'informació dels aspectes següents: informació sociodemogràfica; informació dels equipaments de la comarca; oferta i demanda de la xarxa de transport col·lectiu; finalment, es farà treball de camp amb entrevistes als principals agents i enquestes als ajuntaments. D'aquesta manera, l'estudi comptarà amb informació de primera mà sobre les problemàtiques i peticions del territori.

Posteriorment es farà una diagnosi de la situació actual en matèria de mobilitat i transport col·lectiu, es definiran els criteris i les línies que seguiran les propostes de millora i se'n farà una valoració tenint present la demanda potencial, per consensuar així les propostes de millora dels serveis de transport públic a la comarca. 

Prova: $provaURL