Mostra-ho al navegador
Planificació estratègica
Any 2020
Capçalera IERMB 2018
false
Finestra a l'IERMB. Conèixer per transformar
Veure  
  Publicació destacada  
30 anys de l'EVAMB
30 anys de l'EVAMB
Estudi 05.2020
Vigència i ús de les enquestes de seguretat a les metròpolis
  Informes del contracte programa  
Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli
Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli
Estudi 02.2020
Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli
Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2019
Enquesta de victimització de l'àrea metropolitana
Estudi 02.2020
Informe 2019 sobre l'estat de la seguretat ciutadana
Impacte del talent estranger en la capacitat innovadora
Impacte del talent estranger en la capacitat innovadora
Estudi 02.2020
Impacte del talent estranger en la capacitat innovadora
Integració de la pobresa alimentària en l'anàlisi del sistema agroalimentari metropolità
Integració de la pobresa alimentària en l'anàlisi del sistema agroalimentari metropolità
Estudi 03.2020
Anàlisi del sistema agroalimentari metropolità centrat en els entorns alimentaris locals a l'àrea metropolitana de Barcelona
Model Sòcio-Ecològic dels Espais Oberts. Factors estratègics pel planejament del territori. Fase 2
Model socioecològic dels Espais Oberts
Estudi 01.04.20
Model socioecològic dels Espais Oberts. Factors estratègics pel planejament del territori. Fase 2
Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal
Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal
Estudi 03.2020
Adquisició del coneixement en els mecanismes de cooperació intermunicipals i el rol de l'AMB en aquests