Projectes i adhesions

L'AMB forma part de diferents projectes europeus de canvi climàtic

Canvi climàtic

Mayors Adapt: iniciativa europea d'adaptació al canvi climàtic, en coherència amb el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses (PAES).

Mayors in Action: projecte europeu de coordinadors i promotors del PAES, en el marc del programa Energia Intel·ligent per Europa (Energia sostenible).

CLUE: projecte europeu per assolir districtes, ciutats o regions climàticament neutres i per minimitzar la seva petjada de carboni.

PAV: les oficines de la seu institucional de l'AMB estan adherides al programa d'Acords Voluntaris de l'OCCC, amb el compromís de reducció d'emissions de la seva activitat.

Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses (PAES): iniciativa europea que pretén implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic, assumint el compromís voluntari de reduir les seves emissions més d'un 20% l'any 2020. L'AMB hi està adherida i n'és coordinadora, amb el fi d'oferir suport i assistència tècnica i estratègica als municipis metropolitans que vulguin formar-ne part.

SERPENTE: projecte europeu per al foment de l'eficiència energètica en edificis públics.

DIDSOLIT: projecte europeu per al desenvolupament i implementació de tecnologies solars innovadores descentralitzades en edificis públics dels països mediterranis. L'AMB té previst implantar una tecnologia innovadora (dishstirling) a l'Ecoparc 2.

EnerGee Watch: observatori i  xarxa d'intercanvi d'experiències i dades entre les autoritats locals i regionals en matèria d'energia i emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH).

CARBONtrem

Projecte realitzat en col·laboració amb Inèdit i la Fundació Fòrum Ambiental. Té la voluntat de definir, juntament amb les administracions i els gestors i empreses municipals, un protocol consensuat i voluntari de càlcul d'emissions i reducció de gasos d'efecte hivernacle (GEH) derivats de la gestió de residus.

Protocol CARBONtrem

Recerca

Treballs de recerca sobre canvi climàtic, que l'any 2016, van rebre una beca de l'AMB. Els temes objecte dels treballs eren els següents: aplicació de criteris per a l'edificació baixa en carboni; anàlisi de cicle de vida de tecnologies vinculades a la generació d'energia renovable; càlcul de les emissions difuses emeses en l'àmbit del territori metropolitano i, percepció dels impactes del canvi climàtic i de la necessitat d'adaptació.

Treballs becats:

Valoració ambiental de la rehabilitació energètica de les zones menys eficients de l'AMB mitjançant ACV Sergio García
Comparació de sistemes d'obtenció d'ACS mitjançant un ACV Ignasi Herranz Lahuerta
Estudi dels usos energètics dels habitatges no vinculats a climatització David Puig Roger
Coberta experimental Berta Sarroca Agustí i Anabel Garcia Martínez
El paper de la infraestructura verda urbana en l'adaptació al canvi climàtic Adrián Cabezas Vegas i Arnau Lluch Torrents
Prova: $provaURL